Schůzka rodičů s vedením TJ Praga

13.11.2013 12:22

Dne 27.11.2013 od 18:00 se bude na Pragovce konat schůze rodičů s vedením Pragovky. Půjde o představení členů vedení Pragovky rodičům. Dále se budou projednávat možnosti sponzoringu a další záležitosti. Prosím poproste rodiče aby pokud to bude možné dorazili. Díky.